ZOBACZ VIDEO

POBIERZ OPIS .pdf

Zegary główne są częścią centralną zsynchronizowanego systemu zegarowego. Podstawową funkcją zegara głównego jest otrzymywanie czasu rzeczywistego oraz jego dystrybucja do wszystkich zegarów pobocznych oraz innych urządzeń i systemów w obiekcie. Zegar główny jest zaprogramowany do częstego wysyłania sygnału czasu w celu uniknięcia jakiegokolwiek opóźnienia zegarów. Funkcja ta gwarantuje, że wszystkie zegary poboczne systemu w obiekcie zawsze wyświetlają identyczny czas.

 Zegar główny otrzymuje precyzyjny z dwóch źródeł:

Serwer NTP – Standardowe wyposażenie w każdym modelu zegara głównego

Odbiornik GPS – Wyposażenie opcjonalne

Dodatkowo, zegar główny posiada własny zegar wewnętrzny czasu rzeczywistego – oscylator kwarcowy. W przypadku, gdy komunikacja ze źródłem czasu zostanie przerwana, system nadal będzie synchronizowany w oparciu o zegar kwarcowy, dopóki komunikacja ze źródłem czasu będzie przywrócona.    


Wszystkie zegary główne produkcji Sapling standardowo otrzymują czas rzeczywisty z serwera NTP. Zegar główny może otrzymywać czas z  zewnętrznego serwera NTP lub poprzez serwer NTP w sieci lokalnej (jeżeli jest obecny w obiekcie).


FUNKCJE STANDARDOWE:

·     Mocowanie w szafie rack lub naścienne

·     Wyświetlacz LED do odczytu

·     Podświetlany ekran LCD (model 3000)

·     Programowanie na zegarze poprzez dwa przyciski (model 2000) lub klawiaturę (model 3000)

·     Wbudowane intuicyjne oprogramowanie do zarządzania zegarami w sieci

·     Wejście RJ45 do synchronizacji ze źródłem czasu poprzez serwer SNTP/NTP

·     Przechowywanie do 10 adresów źródła czasu jako redundancja z automatyczną zmiana adresu w razie błędu komunikacji

·     Powiadomienie czerwonym światłem LED o braku synchronizacji z NTP lub GPS

·     Możliwość wysyłania powiadomień email o błędach

·     Czas w formacie 12h/ 24h

·     Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego

·     Oparty na mikroprocesorze

·     Utrzymanie baterii 10 lat dla ustawień zegara i podtrzymaniem czasu rzeczywistego

FUNKCJE DODATKOWE:

·     Dodatkowe źródło czasu GPS

·     Możliwość wykorzystania zegara głównego jako serwera czasu dla innych systemów i urządzeń, np. monitoringu, systemu rejestracji czasu pracy, komputerów lokalnych, klimatyzacji, oświetlenia, itd.

·     Możliwość utworzenia zaprogramowanych harmonogramów

·     Możliwość zaprogramowania odliczania czasu o stałych porach na zegarach cyfrowych